Mi a világnak ezen a felén valahogy mindent másképp’ csinálunk, látunk, gondolunk, számolunk, mint a „keletiek”. Lehet, az évezredekig tartó nagy távolság tette, hogy ennyire különbözővé fejlődtek a kultúráink.

A kínai számítások szerint – ahol a Hold járását tekintik követendő alapnak – az idei újév 2012. január 23-án (újholdkor) kezdődik és 2013. február 9-én ér majd véget. Ez lesz a fekete-víz-sárkány éve. Hogy mit is jelenthet ez ránk nézve, azt igyekszem körvonalazni, és majd jövő februárban, a Kígyó évének küszöbén visszanézve meglátjuk kinek mennyire vált igazzá…

Hogyan számolnak a kínai asztrológusok?
A Hold fázisai (új-növő-teli-fogyóhold) szerint, amik a naphoz hasonlóan 12 hónapra osztják az évet. Ezek a hónapok szintén hosszabbak (30 nap) és rövidebbek (29 nap), de vannak „hiányzó” napok is, amik miatt kb. 3 évenként egy kiegészítő (szökő) hónapot, is be kell iktatni. A teljes holdév 11 nappal rövidebb a napévnél, összesen 354 napos.

A „Földi Ágak”, azaz az állatövi jegyek a nyugati asztrológiával ellentétben nem egy-egy hónapot, hanem egy egész évet uralnak.
Egy általános kínai asztrológiai ciklus 12 évig, egy teljes ciklus 60 évig tart. Ez úgy áll össze, hogy a szintén 12 állatövi jegy (patkány, bivaly, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya, disznó) minőségét kiegészítik az „Égi Törzsek”; azaz az öt elem (fém, tűz, föld, víz és fa). A 60 év alatt mindegyik jegyhez egyszer kapcsolódik egy-egy elem; azaz 12x5.

Minden elem két évig uralkodik, egyszer a Yang jegyében (páros évek), majd rögtön utána a Yin jegyében (páratlan évek).
Azt, hogy a születésedkor milyen minőségek uralkodtak könnyen megállapíthatod; elárulja a születésed évének utolsó számjegye:
0: Yang Fém
1: Yin Fém
2: Yang Víz
3: Yin Víz
4: Yang Fa
5: Yin Fa
6: Yang Tűz
7: Yin Tűz
8: Yang Föld
9: Yin Föld

A napok mindegyike is tizenkét kétórás időszakra van osztva,  és ezekhez is a zodiákus egy-egy jele társul.
01.00 - 03.00 Patkány
03.00 - 05.00 Tigris
05.00 - 07.00 Nyúl
07.00 - 09.00 Sárkány
09.00 - 11.00 Kígyó
11.00 - 13.00 Ló
13.00 - 15.00 Kecske
15.00 - 17.00 Majom
17.00 - 19.00 Kakas
19.00 - 21.00 Kutya
21.00 - 23.00 Disznó
23.00 - 01.00 Bivaly

Ezeken túl égtájak, bolygók, színek, évszakok, napszakok is tartoznak minden jegyhez.

A születési éved szerinti állatjegyed az ábráról is leolvashatod vagy kiszámíthatod ITT.
(Ha január végén - február elején van a szülinapod, akkor a holdév eltolódása miatt lehet, hogy másik jegybe tartozol, de könnyen utána nézhetetsz a linken.)

Miért ők 12-en az állatövi jegyek?
Kínában a tartományokon belül is más-más legendák élnek a kínai horoszkóp eredetét illetően, de az alábbi talán a legközismertebb:
A történet szerint a tizenkét állatövi jegy, ami a kínai horoszkóp alapja, úgy keletkezett, hogy Buddha magához hívta a Földön élő állatokat. Hívására tizenketten jelentek meg, és az évek az állatok érkezési sorrendjében kapták meg a nevüket. Elsőként érkezett a Patkány, majd a Bivaly, utána a Tigris, a Nyúl, a Sárkány, a Kígyó, a Ló, a Kecske, majd a Majom, a Kutya, a Kakas és végül a Disznó. Bár a patkány és a macska nagyon jó barátok voltak, de a patkány gonoszsága miatt, a macska lemaradt az eseményről, így ő kimaradt a 12ből…

Mindezekről; a zodiákus állatjegyeiről, a yin és yang ellenpólusokról, az öt elem körforgásáról még írok majd bővebben, de most térjünk vissza az idei sárkány évhez.

Mi jut eszünkbe nekünk, itt Európában a sárkányokról?
Az európai elképzelés szerint a sárkány egy hatalmas, pikkelyes, szárnyas őshüllő; többnyire kígyótestű, több (leginkább 3 és 7) fejű, nagy karmokban végződő négy grifflábon járó, szárnyas, tüzet okádó, tüskés farkú félelmetes szörny, aki forrásokat, vizeket, hegyeket vagy kincseket őriz, királylányokat rabol, embereket és állatokat tizedel. Ő az ős-gonosz megtestesítője, pusztító fenevad, az állatias vadság, a mértéktelenség, a kegyetlenség, a cinizmus szimbóluma. A sok fej a megsokszorozódott testi és szellemi erőt jelképezi.
Az elbeszélésekben gyakran az utolsó akadály a sárkány, akit egy nemes lelkű, fegyelmezett erőnek, az isteneknek, az arra járó királyfinak, vagy szegénylegénynek kell legyőznie hősi küzdelemben (levágni a fejét), hogy a vállalkozás sikerrel járjon.

A keresztény ikonográfiában a sárkány az ősi kígyó, magának az ördögnek a legnagyobb gonosznak a megtestesítője. (Biztos eszedbe jut Szent György, ahogy legyőzi a sárkányt, azaz a hit, a sátánt.)

A kiégett, megkeseredett, hatalmaskodó, élhetetlen nőket is házisárkányoknak hívjuk...

Talán csak egyetlen kivétel létezik; Süsü, a kitagadott, ám az emberek által befogadott kedves, szerény Egyfejű.
De címerállatként is találkozhatunk vele; a Báthoryak és Walles címerében.

Milyen egy kínai sárkány?
Első sorban nem egy fenyegető, gonosz lény, hanem bár hatalmas, de jó, a derű, a jóság, a bölcsesség, a segítőkészség, a hatalom, felsőbbrendűség és a törvény megtestesítője; a császárság jelképe, és legfontosabb szimbólumállata.
Éppen ezért tartják különlegesnek és tiszteletre méltónak; leginkább pozitív tulajdonságokkal ruházzák fel. A kínai világképben a jang őselvet képviseli, tehát a nemzőerőt, a termékenységet, az aktivitást.
Úgy tekintenek rá, mint egy „égi” gondviselőre, aki segíti az egyszerű embereket.

A sárkány a kínai állatöv ötödik jegye, ezen túl a kelet, a napfelkelte és a tavaszi eső szimbóluma is. A kínai asztrológiában a 12 jegy között az egyetlen állat, ami nem valós. Különlegessége emellett abból is adódik, hogy egymagában több állatot is magába foglal; a kutya fejét, a szamár orrát, a patkány szemeit, a tigris fogait, a bivaly szarvait, a kecske szakállát, a kígyó testét és bőrét és a griff lábait.
Mozgása erőteljes és gyors, mint a villámlás, viharok, forgószél; váratlan, kiszámíthatatlan.

A kínai mítoszokban többfajta sárkány is szerepel:
-a mennyei, égi sárkányok, akik az istenek országát őrzik és hozzák az esőt;
-a szellem sárkányok, akik képesek szelet kelteni;
-a földi sárkányok akik általában a tengerekben és a folyókban laknak;
- a föld alatt élő sárkányok az istenek, és az emberek kincseit őrzik.

A népi hagyomány úgy tartja, hogy télen a sárkányok a föld alatt laknak, de a második hónapban feljönnek, és eközben meghozzák a mennydörgést és az első esőket. Ezért a második hónap második napján mindenfelé sárkányünnepet rendeznek, tűzijátékokkal.
A kínaiak szerint a vízzel és a tavaszi termékenyítő esőzéssel való kapcsolata alapján a sárkány a virágzás és az élet jelképe, az uralkodói hatalom megtestesítője. Úgy vélték, hogy a sárkány a tavaszi napéjegyenlőség idején fölmegy az égbe, az őszi napéjegyenlőségkor pedig alászáll a víz mélyére, vagyis hatalmát az égből és a vízből meríti.
A kezdet és a vég, a kiindulás és a cél azonosságának egyik szimbóluma, a saját farkába harapó kígyó vagy sárkány.

Milyen tulajdonságúak a sárkány évében születettek?
Különleges, színes egyéniségek. Erősek, akik tele van energiával és bölcsességgel.
A sárkányok szabad lelkek, fegyelmezetlenek, nem bírják a korlátozást, az előírásokat, a szabályokat, a saját szabályaik szerint szeretnek élni.
Extrovertált, könnyen barátkozó, társaságkedvelő lények, nagyvonalú személyiségek, remek barátok.
Tehetségesek, remek ötleteik vannak, ambiciózusok, a csúcsra törnek és igencsak jellemző rájuk a dominancia. Vezető beállítottságúak, akik nem félnek a kihívásoktól, és hajlandóak kockázatot vállalni. Szenvedélyesen vetik bele magukat minden feladatunkba, amiben a lelkesedésük hajtja őket tovább.
Gyakran segítenek másoknak, de ők nehezen fogadják el a segítséget másoktól.
Ahogy a sárkányok tüzet okádnak, így ebben a jegyben születettek forrófejűek, heves természetűek, sokszor használnak erőteljes gesztusokat.
A sárkányoknak a kígyóéhoz hasonló, hosszú nyelvük van, ami miatt szavaik gyakran gúnyosak és harapósak.

Idén a víz elem némiképp csillapít a tüzes sárkány-jellemvonásokon. A víz-Sárkányok képesek látni a dolgokat más nézőpontból is; kevésbé önfejűek és nem érzik feltétlen szükségességét, hogy mindig igazuk legyen. Érzelmesebbek és megértőbbek.
Mindezeken természetesen tovább alakít a születési órához tartozó állatjegy és a tény, hogy Európában vagyunk, nem Kínában.

Mit hoz a sárkány éve? Mit jelent ez a sok szimbólum a gyakorlatban?
Úgy tartják, a víz-Sárkány éve nagyobb változásokat hoz majd, mint az előző fa-Nyúl Esztendő.
A sárkány éve mindig nagyon mozgalmas, a haladásnak kedvez, alkalmas a nagy újrakezdésekre az összefogásra; vállalkozások indítására, költözésre, szövetségek, barátságok születésére, házasságkötésre, felfedezésekre…
Mivel a sárkányoknak fénylő, színjátszó pikkelyei vannak, mozgásuk gyors és tekergő, a kínaiak úgy vélik, hogy maga az állat is kiszámíthatatlan, megfoghatatlan. Nem lehet látni a fejét és farkát ugyanabban az időben. Így tehát várható, hogy sok váratlan dolog fog történni velünk 2012-ben. Ezek lehetnek szerencsések, vagy balszerencsések, de rajtunk is múlik, hogyan éljük meg őket.

A sárkány éve mindig szökőévre esik, ezért legyünk optimisták, hiszen így 1 nappal több lehetőségünk van bármire abban az évben.
Bízzunk benne, hogy minden szerencsésen alakul, hiszen ez az egyik legpozitívabb és legerősebb csillagjegy.

Egyszóval, gondold át, mit szeretnél elérni idén, milyenek a lehetőségeid, vannak-e korlátaid és azok leküzdhetők-e és merre akarsz tovább indulni. A Sárkány Évében hirtelen módon érkeznek a változások, nem biztos, hogy lesz időd arra, hogy kényelmesen, megfontoltan átrágd magad a döntéseiden. Ha már körvonalazódó tervekkel lépsz a Sárkány Évébe, könnyebben választhatsz az adódó lehetőségek közül, kellőképpen kiaknázhatod az év adományait. Mindezt tedd bátran, önbizalommal telve, akár vakmerőn, belső hangodra hallgatva.
A kínai közmondás szerint „Jobb megtenni, mint kihagyni.”

2012-höz több szempontból is kapcsolódik az 5-ös szám, ami a kínaiak számára több mint szerencsés. Az év 2+0+1+2=5, az első nap 23-a is 2+3=5, a Sárkány az ötödik állatjegy, a víz az ötödik elem.
Méltán várhatjuk, hogy ez évben a kínaiak Öt Áldása; a Gazdagság, Boldogság, Hosszú élet, Szerencse, Jólét jellemzi majd az egész évet.
Talán a legfontosabb, hogy bízzunk benne, hogy valóban errefelé vezet bennünket a 2012-es év keleti sárkánya. Mint tudjuk; a gondolatnak teremtő ereje van!

A HVG Nagyítás oldalon láthatsz képeket is a kínai újév eseményeiről.
Magáról a Holdújévről pedig igencsak bőven ITT olvashatsz.
Ha a saját kínai állatövi jegyedre vonatkozó éves előrejelzésre vagy kíváncsi, azt például a  bien.hu oldalon megtalálod. (A képre kattintva tudsz lépegetni a különböző jegyek között.)

Forrás:
Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadam: Jelképtár
Temesvári Gabilla: Mitikus állatok
wikipedia, chinesezodiac.com, about-sichuan-china.com, palfalva.hu, szammisztika.hu.

Az első kép eredetiének forrása a crystalinks.com oldal, a másodiké a freehdwall.com, a harmadiké a chinesefortunecalendar.com, az utolsóé a cover.me.

Szerző: kreativiki  2012.01.23. 01:23 Szólj hozzá!

Címkék: nap hold Buddha GondolatTeremtőEreje Ezoterika

A bejegyzés trackback címe:

https://tarkafirka.blog.hu/api/trackback/id/tr613629909

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.